• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

EERSTE HULPVERLENERS

Wij beschikken over een selectief bestand van eigen medewerkers met de juiste diplomering en certificaten, afgestemd op uw evenement. Door een kritische selectieprocedure werken wij alleen met hoogopgeleid en getalenteerde hulpverleners die een drive voor zorgverlening en hospitality hebben. Wij stellen het team op aan de hand van risico inventarisatie, vergunningseisen en uw eigen wensen. Dit betekent dat het team uit verschillende deskundigheidsniveaus kan bestaan. Voor de samenstelling van onze teams beschikken wij over EHBO’ers en BIG geregistreerde verpleegkundigen. Alle deskundigheidsniveaus beschikken over een representatief voorkomen met het kenmerkende Global Event First Aid kostuum. Onze hulpverleners worden jaarlijks geschoold, beschikken over kennis van hospitality en hebben minimaal een EHBO certificaat (incl. AED). Wij staan voor representatie, klantgerichtheid, kwaliteit, veiligheid en innovatie.  

 

EHBO en Verpleegkundigen

Het is mogelijk om EHBO'ers en/of verpleegkundigen in te schakelen. Onze EHBO'ers en BIG geregistreerde verpleegkundigen vallen onder het Basic Life Support (BLS). Zij maken gebruik van hun expertise in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. Door hun kennis vanuit de praktijk werken zij volgens de nieuwste evidence-based practice. Dit betekent dat zij zorg verlenen aan de hand van de beste informatie die beschikbaar is. Daarnaast werken wij conform de opgestelde richtlijnen van Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis. Door een verpleegkundigen in te schakelen is er meer expertise aanwezig. Op grond van uw vergunning is het mogelijk een vereiste.

 

Verpleegkundigen specialisatie spoedeisende hulp

Naast de Basic Life Support (BLS) is het ook mogelijk om (BLS+) verpleegkundigen in te schakelen. Dit is een hulpverlener die met dezelfde hulpmiddelen de handelingsvaardigheid vergroot en/of specifieke klinische beelden herkent. Het is een extra deskundigheid voor uw evenement.  

 

Contact opnemen